Soal Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 2 SD Semester 1 K13

Soal Pendidikan Agama Islam atau PAI semester 1 Kelas 2 SD Kurikulum 2013 kami sajikan lengkap. Soal-soal ini berdasarkan KI dan KD Pendidikan Agama Islam sesuai dengan Permendikbud.

Soal-soal Pelajaran Agama Islam Semester 1 Kelas 2 ini berdasarkan buku PAI Kelas 2. Dalam buku tersebut materi Pendidikan Agama Islam terdiri dari 6 pelajaran pada semester 1. 

Soal Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 2 SD Semester 1 K13

Pelajaran pertama PAI kelas 2 adalah Nabi Muhammad SAW teladanku. Dalam materi tersebut terdapat dua sub materi yakni tentang sikap jujur Nabi Muhammad dan keuntungan dari sifat jujur.

Untuk Materi PAI Semester 1 Kelas 2 pelajaran 2 membahas tentang Surah Annas. Pada materi ini siswa akan diminta untuk membaca, menghafalkan serta mengetahui pesan yang terkandung dalam surat An Nas.

Pelajaran ketiga tentang Allah Maha Pencipta. Dalam bab ini tidak hanya sekedar dibahas mengenai asmaul hsna Al Khaliq, tetapi juga melatih dan mendidik untuk beriman kepada Allah Sang Maha Pencipta.

Pelajaran 4 dan 5 PAI kelas 2 yakni tentang Perilaku terpuji dan Hidup Bersih dan Sehat. Dua sikap dan perilaku ini sudah diajarkan sejak dini. Sehingga siswa tidak hanya sekedar mengetahui tetapi juga melaksanakan perilaku terpuji tersebut.

Soal lain: Soal PTS PAI Kelas 2 SD Semester 1 K13

Bab terkahir semester 1 membahas tentang Fiqih yaitu berwudlu. Wudhu merupakan cara bersudi dari hadas kecil. Jadi nantinya siswa akan diajarkan dan dilatih atau mempraktikkan bagaimana cara berwudhu yang benar. 

Semua materi tersebut diatas akan kami sajikan dalam bentuk soal latihan. Sehingga nantinya soal-soal berikut bisa digunakan untuk latihan meghadapi UAS atau PAS. 

Dengan kata lain, soal tersebut merupakan soal UAS atau PAS atau soal ujian semester 1  Pendidikan Agama Islam. Karena secara kompleksitas dan muatan dalam KI dan KD sudah masuk dalam soal-soal yang akan kami sajikan ini. 

Adapun Soal-soal latihan UAS Pelajaran Agama Islam dan Budi Pekerti semester ganjil kelas 2 ini terdiri dari 25 soal pilihan ganda, dan 10 soal essai. Berikut ini soal selengkapnya

Soal UAS/PAS PAI Kelas 2 Semester 1 K13 Lengkap 

Soal UAS/PAS PAI Pilihan Ganda

1. Mengatakan dan berbuat yang sebenarnya merupakan sikap…

a. Jujur

b. Percaya

c. Simpati


2. Berkat kejujurannya, Nabi Muhammad mendapatkan gelar…….

a. Assabiqunal awwalun

b. Al-makmun

c. Al-amiin


3. Keuntungan sifat jujur ialah….

a. Disayang Allah swt, disenangi orang tua dan guru, punya banyak teman, membawa pada kebaikan.

b. Disayang Allah swt, disenangi orang tua dan guru, punya banyak teman, membawa pada keburukan.

c.  Disayang Allah swt, disenangi orang tua dan guru, tidak ada yang mau berteman, membawa pada kebaikan.


4. Surat An-Naas ada berapa ayat?

a. 4 ayat

b. 5 ayat

c. 6 ayat


5. Bunyi ayat pertama surat An-Naas ialah… 

a. قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ  

b. مَلِكِ النَّاسِ

c. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ


6. Arti An-naas ialah…

a. Jin

b. Malaikat

Manusia


7. Lafal ب ع ث bila ditulis bersambung secara benar ialah…


a. بع ث

b. بعث

c. ب عث


8. Lafal ش ا ك ر ا bila ditulis bersambung secara benar ialah… 

a. شا كرا

b. ش ا كرا

c. شكرا


9. Arti Al-khaliq ialah…

a. Maha Kaya

b. Maha Kuasa

c. Maha Pencipta


10. Siapakah yang menciptakan alam dan seluruh isinya? 

a. Manusia

b. Malaikat

c. Allah swt


11. Ciptaan Allah swt disebut…

a. Makhluk

b. Al-khaliq

c. Khaliqan


12. Alhamdulillah merupakan kalimat untuk…..

a. Bersyukur kepada Allah swt

b. Beribadah kepada Allah swt

c. Beriman kepada Allah swt


13. Ciptaan Allah swt di langit diantaranya…

a. Matahari dan bintang

b. Matahari dan tumbuhan

c. Bintang dan ikan


14. Bagaimana kita bersyukur atas ciptaan Allah?

a. Merusak ciptaan Allah swt

b. Sekadar mengucapkan Alhamdulillah

c. Menjaga ciptaan Allah swt sebaik-baiknya


15. Membantu orang tua merupakan salah satu bentuk prilaku…

a. Tercela

b. Terpuji

c. Prilaku sia-sia


16. Bila pekerjaan dikerjakan bersama-sama maka akan lebih…

a. Mudah dan cepat selesai

b. Rumit dan semakin lambat

c. Membuat kita lelah


17. Contoh prilaku yang tidak dapat dikerjakan dengan cara kerjasama ialah…

a. Membersihkan ruang kelas

b. Membantu orang tua di rumah

c. Mengerjakan soal ujian sekolah


18. Tolong-menolong yang diperbolehkan oleh Allah swt ialah…

a. Tolong-menolong dalam hal keburukan

b. Tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa

c. Tolong-menolong dalam perkara yang sia-sia


19. Ketika orang tua mengerjakan pekerjaan rumah di pagi hari, kita harus…

a. Melihat saja

b. Menambah pekerjaa orang tua

c. Menolong orang tua


20. اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ merupakan lafal doa…

a. Sebelum makan

b. Sesudah makan

c. Sebelum tidur


21. Berikut ini akhlak yang harus kita perhatikan selama makan dan minum...

a. Diawali dan diakhiri dengan doa,mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, makan-minum harus duduk, menggunakan tangan kanan, memberantakkan makanan

b. Diawali dan diakhiri dengan doa,mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, makan-minum harus duduk, menggunakan tangan kanan, makan dengan teratur

c. Diawali dan diakhiri dengan doa,mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, makan-minum boleh berdiri, menggunakan tangan kanan, makan dengan teratur


22. Mengapa kita harus menjaga alam?

a. Karena Allah swt menciptakan alam untuk manusia

b. Karena alam itu penting

c. Karena alam itu baik kepada kita


23. Menggunakan air suci dan mensucikan merupakan…

a. Rukun wudhu

b. Syarat sah wudhu

c. Sunnah wudhu


24. Anggota badan yang harus dibasuh atau diusap saat berwudhu ialah…

a. Wajah, tangan sampai siku, mengusap kepala, kedua kaki sampai mata kaki

b. Wajah, tangan sampai siku, mengusap kepala, telinga, kedua kaki sampai mata kaki

c. Wajah, tangan sampai siku, mengusap kepala, kedua kaki sampai lutut. 


25. Buang angin merupakan perkara yang…

a. Sah berwudhu

b. Tidak membatalkan wudhu

c. Membatalkan wudhu

BACA JUGA: Soal UAS/PAS PAI Kelas 1 SD Semester 1 Kurikulum 2013 

Soal UAS/PAS Uraian PAI Semester 1

1. Al-amiin merupakan gelar Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh bangsa Quraisy karena…..

2. Aku berlindung kepada Allah swt dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jenis jin dan manusia, merupakan pesan dari surat…….

3. Tulisan bersambung dari lafal خ ا ش ع ا ialah…

4. Tugas manusia terhadap ciptaan Allah ialah...

5. Ketika kita menolong orang lain, sikap kita hanya…. 

6. Kebersihan itu sebagian dari….

7. Sebelum dan sesudah makan kita dianjurkan untuk…

8. Lafal niat ketika hendak berwudhu ialah… 

9. Berkumur-kumur merupakan perkara………yang dilakukan sebelum berwudhu

10. Mengerjakan secara berurutan (tertib) merupakan salah satu…...


Itu dia latihan soal ujian PAI semster 1 pilihan ganda dan essai Pelajaran Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk download soal versi Pdf bisa unduh di bawah ini.

Demikian Soal Pelajaran Agama Islam yang bisa Admin Sekolah sampaikan. Untuk contoh soal lain bisa lihat di web kami. Semoga beranfaat.


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Soal Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 2 SD Semester 1 K13"